بعد از ۲۸ روز

پس از تکمیل این ۲۸ تمرین، می‌توانید بعضی از تمرین‌های ویژه را برای افزایش انرژی مثبت در مکان یا زمانی به کار ببرید که به آن نیاز دارید. برای نمونه برای سلامتی یا پول یا برای به دست آوردن شغل رویایی‌تان، افزایش موفقیت در شغل فعلی‌ و یا بهبود روابط‌تان. برای تکمیل تمرین قدرشناسی، شما می‌توانید کتاب را به صورت اتفاقی ورق بزنید و هر تمرینی را که دوست داشتید برای آن روز انجام دهید. بعد از ۲۸ روز که تمرین‌ها را اجرا کردید، توصیه‌هایی برای تمرین‌های دیگری نیز هست که می‌توانید با استفاده از آنها حضور موهبت‌ها را در زندگی‌تان سرعت ببخشید.

آیا می‌توانید قدرشناسی را بیش از اندازه انجام دهید؟ هرگز ! آیا زندگی‌تان می‌تواند به تمامی بر وفق مرادتان باشد؟ به سختی ! پس تمرین‌ها را بارها تکرار کنید تا اینکه قدرشناسی با ذات شما درهم آمیزد و طبیعت ثانوی‌تان شود. بعد از ۲۸ روز شما مغز خود را دوباره سیم‌کشی کرده‌اید و قدرشناسی را در ضمیر ناخودآگاه‌تان به کار گرفته‌اید به گونه‌ای که سپاسگزاری نخستین چیزی است که در موقعیت‌های مختلف به ذهن شما می‌آید. آنچه را که تجربه می‌کنید القائات شماست چراکه شکرگزاری را در هر روز از زندگی‌تان ترکیب کرده‌اید و این بسیار تماشایی خواهد بود.