نیروی قدرشناسی را در زندگی خود تعمیم دهید

مهم نیست که شما چه کسی هستید، یا کجا هستید یا اینکه شرایط فعلیِ شما چگونه است. نیروی سپاسگزاری تمام زندگیِ شما را دیگرگون خواهد کرد!

من نامه‌هایی دریافت کرده‌ام از هزاران آدم مختلفی که با استفاده از نیروی قدرشناسی خود را از چنگ مصیبت رهانیده‌اند. بارها دیده‌ام که در ارتباط با سلامت افراد معجزه‌هایی پیش آمده در حالی که هیچ امیدی وجود نداشته است. متوجه شده‌ام که ازدواج‌هایی از گسستن نجات یافته است و رابطه‌های شکست خورده بار دیگر از سرگرفته شده و به روابطی موفقیت‌آمیز بدل شده‌اند. من کسانی را دیده‌ام که از فقر کامل به کامیابی دست یافته‌اند و افراد ناامیدی را دیده‌ام که از شرایط یأس مطلق و قرارداشتن در تنگنا، به زندگی‌یی مسرت‌بخش و راضی کننده رسیده‌اند.

قدرشناسی می‌تواند به شیوه‌ی معجزه‌آسایی روابط شما را به روابطی شادی‌آور و معنادار بدل کند که به شرایط کنونیِ شما بستگی ندارد. قدرشناسی می‌تواند به گونه‌ای معجزه‌آسا شما را کامیاب کند. آن سان که پول لازم را برای هر چیز دلخواهی داشته باشید. درجه‌ی سلامت شما فزونی پیدا خواهد کرد و شادمانی را برای‌تان به ارمغان می‌آورد که فراتر از تصورات همیشگیِ شما بوده است. قدرشناسی چنان نیرویش را به کار می‌گیرد که مهارت و شغل شما را بهبود می‌بخشد و موفقیت‌ شما را افزایش می‌دهد و شغل رؤیایی و دلخواه‌تان را برای شما به ارمغان می‌آورد. در حقیقت به هرچه که می‌خواهید انجام بدهید و یا داشته باشید، دست خواهید یافت. قدرشناسیِ شما وسیله‌ای است تا به آن برسید.

نیروی شگفت‌انگیز قدرشناسی زندگیِ شما را به طلا تبدیل خواهد کرد.

همانطور که قدرشناسی را به کار می‌بندید، درمی‌یابید که چرا رویدادهای ناگوار در زندگی‌تان رخ داده و چرا جای بعضی موهبت‌ها در زندگیِ شما خالی است. همان‌گونه که قدرشناسی را به روش زندگی‌تان تبدیل می‌کنید، هر بامداد چنان از خواب برمی‌خیزید که اشتیاق فراوان به زندگی در وجودتان موج می‌زند. شما خود را عاشق زندگی‌تان می‌یابید و همه چیز برای‌تان فراهم می‌شود. شما به سبکیِ یک پَر و شادمان‌تر از هر زمان دیگر خواهید بود. هنگام رویاروشدن با چالش‌ها، می‌دانید که چگونه بر آنها چیره شوید و از آنها پند بگیرید. هر روزتان سرشار از موهبت خواهد بود و با شگفتیِ بیشتری همراه خواهد شد درست مثل وقتی که بچه بودید!