آیا زندگیِ شما سرشار از موهبت است؟

اکنون شما می‌توانید بگویید که در زندگی‌تان چه میزان از قدرشناسی به کار بسته‌اید. فقط به جنبه‌های برجسته‌ی زندگی‌تان نگاه کنید، پول، سلامتی،‌ شادمانی، شغل، خانه و روابط با دیگران، بخش‌‌هایی از زندگیِ شما که با فراوانی همراه است، زمینه‌هایی بوده که از قدرشناسی سود برده‌اید و نتیجه‌اش را تجربه کرده‌اید.

هر زمینه‌ای که خالی به نظر می‌آید به دلیل نبود قدرشناسی است. این یک حقیقت ساده است: وقتی شما شکرگزار نیستید نمی‌توانید در مقابل به اندازه‌ی کافی دریافت کنید. شما از به کارگیریِ نیروی قدرشناسی در زندگی‌تان جلوگیری کرده‌اید. هنگامی که قدرشناس نیستید، خود را از جریان سلامت و روابط بهتر و شادی و پول بیشتر و پیشرفت کار و موقعیت یا تجارت، بی‌بهره ساخته‌اید. برای به دست آوردن باید از دست بدهید. این یک قانون است. شکرگزاری، سپاس دادن است در غیر این صورت خود را ناکام می‌کنید و از دریافت آنچه که در زندگی می‌خواهید بی‌بهره می‌مانید. مرز پایین حق‌شناسی زمانی است که ما قدرشناس نباشیم، ما در زندگی‌مان همیشه همه چیزها را آماده می‌انگاریم. هنگامی که می‌پنداریم همه چیز همیشه فراهم است، در حقیقت آنها را از خودمان می‌گیریم. قانون جذب می‌گوید که هر چیزی، مشابه خود را جذب می‌کند، بنابراین اگر وجود چیزی را همواره تضمینی بدانیم، آن را از خودمان می‌گیریم. به یادداشته باشید که هرکس قدرشناس نباشد، آنچه که به او ارزانی شده است از او بازپس گرفته خواهد شد.

درست آن است که شما در زندگی‌تان در زمان‌های مختلف شکرگزار بوده‌اید، ولی برای مشاهده‌ی تغییرات شدید آن در زندگی‌تان، باید شکرگزار باشید تا آن را به روش جدید زندگی‌تان تبدیل کنید.